Living Lab Strijp-S


Het verbeteren van de levenskwaliteit voor bezoekers en bewoners (gebruikers) staat centraal in het living lab Strijp-S.

Wij geloven in steden die een socialere, comfortabelere en duurzamere manier van leven bieden. Om dit te realiseren dagen wij onze partners uit om op gezamenlijke wijze innovatieve producten en diensten te ontwikkelen die gebruik maken van de community en die een positieve bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van de gebruiker. Het gebied Strijp-S fungeert hierbij als “living lab”; een dynamische omgeving waarin producten en diensten kunnen worden (door)ontwikkeld, gedemonstreerd en gerepliceerd en geschaald.

Om diverse innovatieve diensten en software oplossingen te beproeven qua werking, robuustheid en levensvatbaarheid (business cases) worden diverse systemen als (pilot)project op Strijp-S uitgerold. Zo worden er bijvoorbeeld verschillende sensoren opgehangen om luchtkwaliteit te meten, maar ook bijvoorbeeld camera’s om vervoersbewegingen te kunnen volgen en analyseren. Dit alles met het doel om de levenskwaliteit te verbeteren voor de gebruikers, door het leveren van oplossingen die waarde toevoegen. Zo kan door camera’s bijvoorbeeld het zoeken van een vrije parkeerplek worden vergemakkelijkt wat weer leidt tot minder zoekkilometers en dus ook uitstoot van uitlaatgassen. Maar ook nieuwe diensten zoals reserveerbare (electrische)deelfietsen worden aangeboden op Strijp-S.

Door de opzet van een proeftuin worden er verschillende systemen naast elkaar getest en vergeleken. Dit maakt dat er soms op korte afstand van elkaar sensoren of camera’s of (deel)concepten worden aangeboden.

Op Strijp-S streven we naar het optimaal bedienen van alle gebruikers met behoud van ieders privacy. Eerst wordt zorgvuldig afweging gemaakt of het toevoegen van een oplossing waarbij inwinnen van (mogelijk) privacy gevoelige informatie wel nodig is en/of dat er andere methoden zijn om hetzelfde doel te bereiken. Mocht dit niet zo zijn dan wordt er middels een datascan onderzocht wat de implicaties zijn van toevoeging van een dergelijk systeem/oplossing aan Strijp-S. En worden er afspraken gemaakt met betrokken verwerkers van de data onder welke voorwaarden deze informatie verwerkt kan en mag worden. Deze informatie zal, voor zover relevant, op deze pagina per systeem worden toegelicht. We streven hierbij naar maximale transparantie.

In onderstaand overzicht is een actueel overzicht terug te vinden van sensoren/systemen welke actief zijn op Strijp-S. Aanvullende informatie is terug te lezen in ons privacy statement. Evenals de contactinformatie van Mobility-S. Dit statement, maar ook onderstaand overzicht worden bijgewerkt naar mate systemen worden toegevoegd dan wel verwijderd op Strijp-S. Het is dus raadzaam om deze pagina regelmatig te bezoeken voor de meest actuele informatie.

Living Lab Strijp-S
Map of the smart city Strijp-S Strijp-S is a former Philips industrial plant. The area covers 67 acres. The Eindhoven municipality and VolkerWessels have been redeveloping the area since 2002, with the goal of creating a highly dynamic urban environment.

Our smart city consists of three layers. The 'cloud layer' houses all data and online traffic. Analysis, communication and content development all take place in this layer. Next is the 'liveable layer': the tangible part of the city. The streets we walk in and the doorknobs in our hands. Finally, there is the 'infrastructure layer': roads, railways, pipes and optical fibre cables. The interaction between these layers makes the city smart. The layers communicate with each other and work together, thus creating crossovers and integrations. The result? A more efficient and sustainable city with opportunities for innovative business models.

Image courtesy © 2013 Lorna Goulden Image courtesy © 2013 Lorna Goulden